Odnośniki

Cytat


Empty barrels make the most sound - puste beczki wydają najgłośniejsze dźwięki.
Dobry strzelec nie daje Panu Bogu kul nosić. Alfred Konar
Absit! - Niechaj będzie nieobecny! Uchowaj Boże
Gdy dla proboszcza deszcz pada, to i wikaremu krople się dostaną.
Gdy przyjdzie twoja godzina, sama wejdzie do twego domu, w twe życie, do twego serca. Bob Dylan